Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да Ви заинтересува.
Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на стоки чрез електронен магазин Pandora за България

Настоящите Общи условия са публикувани на сайта pandorabulgaria.net и представляват неразделна част от договора за продажба на стоки, предлагани чрез организирана система за продажба от разстояние - електронен магазин Pandora за България, неприсъствено, по електронен път. Договорът се сключва и изпълнява на територията на Р. България.

 

Обща информация

1.      Продавач на стоките е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано и съществуващо, съобразно законодателството на Р. България.

2.      Наименованието на търговеца е „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД.

3.      Търговецът е вписан в Търговския регистър на Р. България, с ЕИК 201510969.

4.      Търговецът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.

5.      Седалището и адресът на управление на търговеца са: гр. София, бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ №2Е, БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427.

6.      Кореспонденция с търговеца може да бъде осъществена пряко, както следва:

7.      електронен адрес: shop@pandorabulgaria.net (за въпроси относно входирани поръчки); service@pandorabulgaria.net (за замени, връщания и рекламации); admin@pandorabulgaria.net (за технически проблеми и проблеми с регистрацията); интернет-страница: pandorabulgaria.net. Комуникация по телефон: 070050023 (0,18 лв. с ДДС за 1 минута разговор)

8.      Отговор на комуникация чрез електронната поща се изпраща в рамките на следващите два работни дни. Разходите за комуникацията са за този, който отправя повикването.

9.      Дейността на търговеца не подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режими.

10.  Търговецът е официален дистрибутор на стоките, носещи търговската марка Pandora. Стоките са с произход от ЕС.

Предлагани стоки

11.  Предлаганите за продажба стоки са бижутерия, с търговска марка Pandora. Стоките са с произход от ЕС.

12.  Всички продадени стоки се придружават от сертификат за автентичност.

13.  Всички стоки са изработени от благородни метали, метални сплави, кожа, керамика и/или съдържат скъпоценни, полускъпоценни, синтетични камъни. Стоките могат да съдържат и други допълнителни материали.

14.  Изображението, дизайнът, цветът и другите характеристики на предлаганите за продажба стоки, са възпроизведени чрез снимки, на сайта на електронния магазин. Визуализацията на стоките, особено цвят и размер, може да се разминават с дейтвителния им изглед. По отношение на цвета, светло-сенките и др. характеристики, това може се дължи на недостатъци при възпроизвеждането на изображението. По отношение на размера, изображението на снимката е с увеличен размер, отколкото в действителност е размерът на изделието. Това е направено с цел, да се видят по-големи детайли, свързани с изработката. Основните характеристики на всяко отделно изделие са посочени в текстово каре, до снимката.

15.  Важно! При визуализацията на всяко отделно изделие, в някои случаи, е възможно на снимката да се показва и друг (различен) продукт. Целта е да се покаже съвместимостта или съчетанието (комбинацията) на двата продукта. Главният продукт на снимката е показан с увеличен размер. По тази причина, при избора, следва да се обръща внимание, при преглед на снимката, за кой (главен) продукт тя се отнася. Описанието и цената касаят само главния продукт, от заглавната снимка. Те не се отнасят за изображенията от примерните (незаглавни) снимки. Референтният номер се отнася за главния продукт.

16.  Важно! Индивидуализацията на всяко отделно изделие се извършва с неговия номер, който е посочен в текстово каре, до снимката, с която стоката се представя. Потребителят трябва да обърне специално внимание на това, тъй като всякакво друго описание, вкл. посочване на наименование, няма да бъдат достатъчни при евентуално извършване на поръчка за покупка и съотв., няма да бъдат взети предвид. Някои изделия се предлагат в различни размери, което е изрично указано. Когато се извършва избор на такова изделие, размерът също трябва да бъде избран.

17.  Всички, обявени в електронния магазин, стоки са налични, към момента на обявяването им, за продажба. Едновременно с това, те са обявени за продажба и в реални магазини в страната. Технологичният процес по сключване на договор по електронен път отнема време, през което време наличността на избрана стока може да бъде изчерпана или да бъде променена нейната цена. Поради това,

18.  Важно! Изборът и заявяването на поръчка за покупка на стока, на сайта на електронния магазин, все още не гарантира че избраната, за покупка, стока ще бъде налична към момента на сключването на договора, за нейната продажба или че цената няма да бъде променена (ако е имало период на промоция). За избягване на такива недоразумения, е препоръчително потребителят максимално да съкрати времето от избора на желаната от него стока до подаването на поръчка за покупката й.

19.  Инструкция за грижите и употребата на продаваните стоки може да намерите в Приложение № 3.

20.  Предлаганите, за продажба, стоки са безопасни и не представляват риск, за живота и здравето на потребителите, ако се използват по предназначение.

 

Процедура за сключване на договор

21.  След като се извърши избор на конкретна стока, в желания размер (когато е приложимо) и количество, се натиска бутон „КУПИ“. Така избраната от Вас стока, ще попадне в „КОЛИЧКА“, в която се събират всички избрани от Вас стоки.

22.  За да се подаде поръчка е необходимо да изберете отново бутон „КУПИ“, този път в „КОЛИЧКА“.

23.  В следващата стъпка, ако нямате създаден профил, е необходимо да попълните данните в предвидения за целта формуляр, който се отваря автоматично, съдържащ задължителни полета за попълване. Коректното попълване на данните от формуляра имат значение за индивидуализирането на потребителя като страна по договора за покупка, както и на данните за комуникация с него, в т.ч. адрес за доставка. Всички данни се попълват само на български език (с изключение на електронен адрес).

24.  Ако имате създаден профил или желаете да създадете такъв, бихте могли да се впишете в него и да продължите нататък.

25.  Индивидуализацията на избраната за покупка, стока се извършва със стоковия й номер, а не с описанието й или наименованието й. Коректното индивидуализиране на избраната стока има значение за определяне на основните елементи на договора за покупка (стока и цена), който се цели да бъде сключен.

26.  За да бъде завършен процесът на изпращане на поръчката, е необходимо да се натиснеи бутон „съгласен съм с общите условия“. Изпълнението на тази процедура ще удостовери запознаването на потребителя с общите условия на предложения за сключване договор за дистанционна продажба (продажба от разстояние).

26а. След въвеждане на адрес за доставка, следва да се извърши избор на начина на плащане.

26б. Начините на плащане на два – с електронна банкова карта или чрез „наложен платеж“.

26в. Плащането е възможно чрез всички видове банкови карти - брандове на VIsa и Master Card (дебитни или кредитни).

26г. Изборът, за начин на плащане чрез банкова карта, обвързва потребителя, да извърши плащането, заедно с поръчката. Това става чрез активиране на този бутон (до бутона се изписват думите „поръчка със задължение за плащане“).

27.  Натискането на бутон „ПОТВЪРДЕТЕ ПОРЪЧКАТА“ финализира поръчката.

28.  Това е и последният момент, до който можете да правите корекция на въведени данни или информация, във връзка с поръчката, чрез активиране на бутон „ОБРАТНО“.

29.  При успешно извършен процес на подаване на поръчката, потребителят ще получи своевременно уведомление на посочения от него електронен адрес/поща, със следното съдържание: № на направената поръчка, детайли за поръчката, уведомлението може да съдържа и други данни.

30.  Важно! Получаването на такова уведомление все още не означава, че е сключен договор за продажба. То има значение на приемане на предложението на потребителя, за сключване на договор за покупко-продажба, при избраните от него условия.

31.  Потребителят няма задължение за плащане на цената, до получаването на доставката, ако е избрал начин на плащане „наложен платеж“.

 

Основни елементи на договора за продажба

32.  Основните елементи на проектния договор за покупко-продажба – стока и цена, са определени в попълнената и подадена, от потребителя, поръчка и съобразно предварително обявените, от търговеца-продавач, такива, на сайта.

33.  Посочената, в сайта, цена на стоката е крайна, с включени всички данъци. Разходът за транспортиране (куриер) ще бъде заплатен от потребителя, при приемане на доставката. Цената на доставката се начислява и зависи изцяло от куриерската фирма.

 

Сключване на договора

34.  До пет работни дни, след получаване на уведомлението, за успешно подадена поръчка (виж по-горе раздел Процедура за сключване на договор), потребителят ще получи ново уведомление, на същия електронен адрес, със следното съдържание: № на поръчката, детайли за поръчката, потвърждение за приемането й, предаването на поръчката за изпълнение, № на товарителницата, начина на проследяване на доставката, както и възможност за възползване от опцията „Преглед и тест“.

35.  През време на промоционални акции или големи празници, този срок се удължава до десет работни дни.

36.  Важно! С получаването на такова уведомление от потребителя, договорът за покупко-продажба се счита сключен.

37.  Ако такова уведомление не бъде получено от потребителя, в посочения срок, направената поръчка се счита за неприета от търговеца, а договорът за покупко-продажба, несключен. В този случай, потребителят може да изпълни процедурата за подаване на нова поръчка, по начина, описан по-горе, или да се свърже писмено с търговеца, с искане, да му бъде предоставен актуален статус на поръчката. Свързването се извършва на имейл: shop@pandorabulgaria.net. Ако е бил избран начин на плащане, чрез банкова карта, платената сума ще бъде възстановена по същата банкова карта, в тридневен срок.

38.  Договорът се сключва на български език и се съхранява от търговеца, за срока и целите на Закона за счетоводството и при съобразяване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни.

 

Изпълнение на договора – доставка и плащане

39.  Ако е избрал начин на плащане „наложен платеж“, при получаване на доставката от куриера, потребителят заплаща цената.

39а. Ако е избрал начин на плащане чрез банкова карта, цената ще е вече платена, към момента на получаване на доставката.

40.  На потребителя е предоставена опция „Преглед и тест“. Той не дължи плащане на цената, ако стоката не бъде приета незабавно, след изпълнението на тази процедура („Преглед и тест“).

41.  Рискът от загуба или повреда преминава върху потребителя в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоката.

42.  Ако стоката не бъде доставена до пет работни дни, след уведомлението за изпращането й, потребителят може да развали договора.

 

Доброволен отказ от договора

43.  Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка (първоначална и обратна), в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от посочено от него трето лице, различно от куриера. Стоките се приемат обратно единствено в първоначален търговски вид, без следи от употреба и в оригиналната опаковка.

44.  Отказът се извършва с попълване на формуляр (Приложение № 1 към настоящите общи условия) и изпращането му, преди изтичането на посочения срок, на търговеца (service@pandorabulgaria.net).

45.  Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, всички платени от него суми, с изключение на разходите за доставката, се възстановяват, не по-късно от 14 дни, считано от получаване на уведомлението, за отказ от договора и връщането на стоката. Сумите се възстановяват по банковата карта, с която е извършено плащането (ако плащането е извършено с банкова карта) или по посочена от потребителя банкова сметка или с пощенски запис (ако плащането е извършено с „наложен платеж“). В същия срок, портебителят трябва да върне, обратно на търговеца, стоките и да го уведоми. Връщането на стоките става в първоначалния им търговски вид, състояние и опаковка. Уведомяването за изпращането трябва да бъде писмено, в т.ч. по имейл, с данни на пратката.

46.  Във всички случаи, независимо от посочения 14-дневен срок за възстановяване на платените от потребителя суми, плащането се задържа от търговеца, докато не получи обратно стоките.

47.  Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, вкл. изхабяване, от временното им ползване, или неправилна грижа или употреба през периода на държането им, ако това се дължи на въздействие върху тях, различно от обикновения преглед или изпробване. Намалението на тази стойност се удържа от дължимата на потребителя сума, за възстановяване. Важно! Всяка следа от носене или похабяване се приема за пълно обезценяване на стоката и не се връща никаква стойност.

 

Изменение на договора по желание на потребителя

48.  В срока за доброволен отказ от договора потребителят може, по свое желание, вместо да се откаже от договора, да поиска замяна на получената стока с друга такава.

49.  Замяната може да бъде извършена само за друга стока, която е на същата цена или на по-висока цена.

50.  Замяната може да се отнася до: замяна със същия артикул, но с различен размер или цвят или замяна със съвсем различен артикул.

51.  При извършване на замяната, по отношение на връщания продукт, се прилагат съответно правилата, за доброволен отказ от договора, а за новоизбрания – за изпълнение на договора – доставка и плащане.

52.  Искането за изменение на договора се извършва с попълване на формуляр (Приложение № 2 към настоящите общи условия) и изпращането му, преди изтичането на посочения срок, на търговеца (service@pandorabulgaria.net).

Гаранция

53.  Независимо от законовата гаранция, за съответствие, търговецът предоставя търговска гаранцията на всички, предлагани за продажба от него, стоки. Гаранционният период е две години, считано от датата на доставката. Гаранцията обхваща материала и изработката.

54.  Внимание! Гаранцията отпада, в случаите, в които стоката не се употребява или поддържа, съгласно дадените инструкции за това от търговеца.

55.  В гаранционния срок търговецът може да извърши безплатен ремонт или подмяна (според обстоятелствата) на стоката, ако е проявила несъответствие.

56.  Независимо от гаранционните условия, търговецът осигурява помощ и съдействие при поддръжката или поправка на продадените от него стоки, за което се заплаща възнаграждение (извънгаранционно обслужване).

 

Рекламации

57.  Във всички случаи, в които прецени, че е налице несъответствие на продадената стока, с договора за покупко-продажба, протребителят има право, в срок от две години, считано от доставката на стоката, да направи рекламация пред търговеца и да поиска привеждането й, в съответствие с договора, а ако това е невъзможно, да иска отбив от цената или да развали договора.

58.  Приемането на рекламацията се извършва през цялото работно време, на интернет сайта на електронния магазин, чрез попълване на формуляр Приложение № 6 към настоящите общи условия и изпращането му на имейл: service@pandorabulgaria.net.

59.  За приетата рекламация се издава документ (Приложение №7 към настоящите общи условия).

60.  При подаването на рекламаци, потребителят задължително прилага и: № на поръчката/договора; сертификата за автентичност документи, установяващи несъответствието (ако има такива); други документи, на които се основава претенцията му (ако има такива).

61.  Потребителят изпраща рекламираната стоката на адреса на търговеца, за своя сметка. Ако рекламацията бъде преценена за основателна, тези разходи се възстановяват от търговеца.

62.  Рекламацията се разглежда и произнасянето по нея се извършва, в двуседмичен срок от получаването й от търговеца. Потребителят се уведомява за резултата (Приложение № 8 или 8а към настоящите общи условия).

63.  Ако рекламацията е преценена за основателна, търговецът удовлетворява претенцията, според обстоятелствата, в нов двуседмичен срок, считано от представянето за преглед на рекламираната стока.

64.  Ако рекламацията бъде преценена като неоснователна, стоката, ако е била предадена на търговеца, ще бъде изпратена обратно на потребителя, на неговия адрес и за негова сметка. В този случай потребителят може да претендира правата си по общия ред.

65.  Ако рекламацията бъде преценена като неоснователна, търговецът може да извърши поправка или ремонт само след изрично възлагане от потребителя, за което се заплаща възнаграждение (извънгаранционно обслужване).

 

Отговорност

66.  Търговецът отговаря за всяко несъответствие на продадената стока, което е съществувало в момента на доставяне на стоката, но не е било установимо при обикновен преглед, и което се е проявило до две години, считано от този момент.

67.  Срокът не тече, през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

68.  Ако рекламацията е преценена за основателна, търговецът удовлетворява претенцията, според обстоятелствата, по един от следните способи: отремонтиране на стоката, замяна на стоката със същата или връщане на платената цена.

69.  При съгласие на потребителя, вместо отремонтиране на стоката, търговецът може да направи отбив от цената и възстанови част от платените за това средства.

70.  По желание на потребителя, ако няма наличност на същата стока, замяната може да се извърши с друга, избрана от потребителя стока, предлагана за продажба от търговеца, която новоизбрана стока е на същата или по-висока цена. Разликата в цената се заплаща при доставката. За реализирането на тази възможост се прилагат правилата на раздел „Изменение на договора по желание на потребителя“, по-горе в настоящите общи условия.

71.  Ако несъответствието на рекламираната стока не е незначително и няма друг способ или възможният такъв е крайно неудобен или непропорционален, за удовлетворяване на претенцията на потребителя, търговецът връща платената от потребителя цена.

 

Спорове

72.  Всички спорове между потребителя и търговеца, във връзка със сключването, изпълнението (вкл. и гаранционната отговорност), прекратяването или последиците от прекратяването на договора между тях, се решават по доброволен път, чрез преговори, в които всяка страна действа добросъвестно.

73.  При непостигане на съгласие, за доброволно уреждане на спора, всяка страна може да се обърне към съда, за удовлетворяване на претенцията си.

74.  Провеждането на преговори не е условие, за предявяване на съдебни претенции, от всяка една от страните.

75.  Във всички случаи на оспорване или неудовлетворяване на претенции независимо дали преди или след преговори, за доброволно уреждане на спора, или преди или по време на висящ съдебен процес с търговеца, потребителят може да потърси съдействие от орган, за алтернативно (извънсъдебно) решаване на спорове, между потребители и търговци. Pandora България не е поемала ангажимент да участва, нито се е задължавала да използва един или няколко органа, за алтернативно разрешаване на спорове с потребители.

76.  Потребителят може да потърси съдействие и информация, за използване на платформа за онлайн разрешаване на спорове, чрез Европейския потребителски център към Комисията за защита на потребителите, на следните адреси: гр. София 1000, ул. „Бачо Киро“ 14; тел. 02/ 986 76 72; имейл: eccnet-bg@ec.europa.eu; интернет страница (https://) www.ecc.bg. (за директна връзка към платформата, моля натиснете тук).

77.   За извънсъдебно разрешаване на спорове, потребителят може да се обърне и към Общата помирителна комисия към към Комисията за защита на потребителите, на следните адреси: гр. София 1000, ул. „Врабча“ 1, ет. 3, 4 и 5; тел. 02/ 9330 517; имейл: adr.sofia@kzp.bg; интернет страница www.kzp.bg (за директна връзка към страницата, моля натиснете тук).

 

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да направите доброволен отказ от договора):

 

До            „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЕН ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на стоки от електронния Ви магазин pandorabulgaria.net, както следва:

Поръчка №/договор № ……………………………….

Стока/артикул № ……………………………………………., получен(а) на: ……………………………………

Име на потребителя: ……………………………………..

Адрес на потребителя: …………………………………..

Начин на плащане: с банкова карта/чрез „наложен платеж“

Връщането на платените средства да се извърши: (изберете една от опциите)

по банковата карта, от която е извършено плащането;

по следната банкова сметка: …………….……………………………………………………………… или

с пощенски запис, на посочените адрес и получател.

Известно ми е обстоятелството, че за да получа обратно платената цена е необходимо да върна получената стока, на посочения адрес.

Дата ……………………                                    Подпис на потребителя

 

Приложение № 2

Стандартен формуляр за изменение на договора по желание на потребителя (попълнете и изпратете настоящия формуляр в кслучаите, в които желаете да направите изменение на договора):

 

До            „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомявам, че желая да се измени сключения от мен договор за покупка на стоки от електронния Ви магазин pandorabulgaria.net, както следва:

Поръчка №/договор № ……………………………….

Стоката получена на: ……………………………………

Име на потребителя: ……………………………………..

Адрес на потребителя: …………………………………..

Желая да получа следната стока: ……………………………………………………………...

Известно ми е обстоятелството, че новоизбраната стока трябва да е на същата или по-висока цена, от платената такава.

Известно ми е обстоятелството, че за да получа новоизбраната стока, е необходимо да съм върнал предишната.

Дата:                                                              Подпис на потребителя:

 

Приложение № 3

 

Инструкция за грижите и употребата на продаваните стоки

Съхранение грижа за бижутата

За да запази бижуто своя първоначален блясък, върху него не трябва да попадат химикали, препарати, парфюм, солена или хлорирана вода, бяла и декоративна козметика. В случай на замърсяване от този тип, то се изплаква с чиста вода.

Не е желателно бижутата да се носят при посещение на басейни, спа и разкрасителни процедури, както и да се мокрят без необходимост. Не е желателно, също така, бижутата да се носят при извършване на домашна работа, при спортуване, взимате на душ или по време на спане. В противен случай, те могат да бъдат трайно и непоправимо увредени.

Перлите изискват специално внимание. Те не трябва да влизат в контакт с парфюм, грим или лак за коса, тъй като това може да разруши тяхната структура. Алкохолът или други разтворители могат сериозно да увредят повърхността им. Перлите трябва да се съхраняват отделно от другите бижута, в идеалния случай в платнена торба или увити в мека кърпа. По този начин може да се предотврати надраскването на синтетичните перли.

Важно! Закопчавайте и откопчавайте внимателно бижутата, при поставяне и сваляне, и никога не прилагайте сила. Пукнатини, драскотини, деформация, счупване, разкъсване и други механични повреди, възникнали след продажбата, не се покриват от Гаранцията.

Почистването на Вашите бижута е изключително деликатен процес. Повече детайли за може да прочетете в следващите раздели:

Почистване и грижа за бижута Pandora

Необходими са: хладка вода, pH неутрален сапун и мека четка. Приготвя се разтвор от водата и сапуна и бижуто се потопява в него, за няколко минути. След това, то се почиства с мека четка, изплаква се и се подсушава с кърпа. Бижута Pandora могат да бъдат почиствани и чрез специалните комплекти за многократна употреба, които се предлагат от нас. Препоръчително е, също така, и профеисионално почистване от специалист-ювелир.

Защо бижуто промени цвета си?

Промяна в цвета на сребърните бижута може да се набюдава, ако те са изложени на замърсявания от различен характер. Това може да е следствие на контакт с различни химикали, козметика, влага и др., както и на естествен химичен процес, до който може да се стигне, ако бижутата не се носят известно време. Това е резултат, който се получава от естествения процес на окисляването на среброто. През лятото потъмняване и пожълтяване е възможно да се получи и от редица външни фактори, сред които са рязката промяна на температурата, влажността на въздуха, киселинността на кожата, която се мени спрямо организма на човек и процесите, случващи се в него.

 

Приложение № 4

 

Визуално представяне на поръчката

 

Приложение № 5

Визуално представяне на потвърждението за сключване на договор

Приложение № 6

Примерен формуляр за рекламация на стока (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да направите рекламация на закупена стока):

 

До            „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

 

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомявам, че закупената от мен стока, от електронния Ви магазин pandorabulgaria.net, прояви следните недостатъци: (следва описание на недостатъка)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Недостатъкът се прояви при следните обстоятелства: (следва описание на обстоятелствата, при които се е проявил недостатъкът)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчка №/договор № ……………………………….

Стоката получена на: ……………………………………

Име на потребителя: ……………………………………..

Адрес на потребителя: …………………………………..

Начин на плащане: с банкова карта/чрез „наложен платеж“

Известно ми е обстоятелството, че условие, рекламацията да бъде намерена за основателна, е преглед на рекламираната стока, за което е необходимо да Ви я изпратя, на посочения адрес.

Прилагам следните документи: сертификат за автентичност; ………………… (изброяват се и се изпращат като причачени файлове)

Дата:                                                              Подпис на потребителя:

 

Приложение № 7

Визуално представяне на потвърждението за получена рекламация

До            …………………………………

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНА РЕКЛАМАЦИЯ

от             „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

Уважаеми господин/Уважаема госпожо ………………………,

Вашата рекламация беше приета и е записана в регистъра за рекламации на електронен магазин pandorabulgaria.net, под № ……………….. от ……….

За резултата от разглеждането й ще бъдете уведомени в двуседмичен срок.

В случай, че рекламираната стока не бъде предоставена за преглед в срока за произнасяне, рекламацията ще бъде намерена за неоснователна.

екипът на Pandora България

Съдържанието може да указва и допълнителна информация

Приложение № 8

Визуално представяне на уведомление, за произнасяне по рекламация

 

До            …………………………………

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕОСНОВАТЕЛНОСТ НА РЕКЛАМАЦИЯ

от             „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

Уважаеми господин/Уважаема госпожо ………………………,

Вашата рекламация, записана в регистъра за рекламации на електронен магазин pandorabulgaria.net, под № ……………….. от ………. беше разгледана и приета за неоснователна, по следните причини:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ако стоката се държи от нас, ще Ви бъде изпратена обратно, на посочения от Вас адрес и за Ваша сметка.

 

екипът на Pandora България

 

Приложение № 8а

Визуално представяне на уведомление, за произнасяне по рекламация

 

До            …………………………………

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

от             „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

Уважаеми господин/Уважаема госпожо ………………………,

Вашата рекламация, записана в регистъра за рекламации на електронен магазин pandorabulgaria.net, под № ……………….. от ………. беше разгледана и приета за основателна.

​ Рекламацията ще бъде удовлетворена в двуседмичен срок, по следния начин:

o   Отремонтиране;

o   Замяна;

o   Отбив от цената;

​ Рекламацията е невъзможно да бъде удовлетворена по изброените начини. Молим да ни уведомите за решението, дали искате разваляне на договора и възстановяване на платената цена или желаете да Ви доставим друга, предлагана от нас, стока. Ако желаете друга стока, молим да се запознаете с условята в раздел „Изменение на договора по желание на потребителя“ в общи условия, както и да попълните и ни изтратите съответния, за това, формуляр.

 

екипът на Pandora България

Приложение № 9

Стандартен формуляр за упражняване правото на разваляне на договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се развалите договора):

До            „ЛИН ТРЕЙДИНГ“ ООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Е. Гешов“ №2Е,

БЦ „Сердика“, сграда 1, офис 427

ел. адрес: service@pandorabulgaria.net

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомявам, че развалям сключения от мен договор, за покупка на стоки от електронния Ви магазин pandorabulgaria.net, както следва:

Поръчка №/договор № ……………………………….

Стоката получена на: ……………………………………

Име на потребителя: ……………………………………..

Адрес на потребителя: …………………………………..

Начин на плащане: с банкова карта/чрез „наложен платеж“ 

Връщането на платените средства да се извърши: (изберете една от опциите)

по банковата карта, от която е извършено плащането;

по следната банкова сметка: …………….……………………………………………………………… или

с пощенски запис, на посочените адрес и получател.

Правото за разваляне на договора се е породило след уважена рекламация, но неизпълнено задължение за привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба поради: (вярното се подчертава; само един отговор е възможен)

o   Неотремонтиране в срок;

o   Неизвършена замяна в срок;

o   Неизвършен отбив от цената в срок;

o   Невъзможност за ремонт или замяна, когато недостатъкът не е несъществен.

Известно ми е обстоятелството, че за да получа обратно платената цена е необходимо да върна получената стока, на посочения адрес.

Дата:                                                                          Подпис на потребителя:

топ